اشعار يادبود

در رثای طبیب دردمندان

هو الباقی   در رثای طبیب دردمندان ابا شهید دکتر حاج محمد حسن طاهری   روز هفتم آمد از اردیبهشت        رفته بابا در پناه سرنوشت  داغ دیدن قابل درمان نبود چون که فقدان پدر آسان نبود نیک مرد خوب و پاک روزگار رفت و نامش تا ابد شد ماندگار فصل هجران محمد می شود غصه ها در قلب بی حد ... ادامه مطلب »

« خط خون »

139108230000013

به نام خدای حسین شعری که اباشهید دکتر حاج محمد حسن طاهری به آن علاقه داشت . «  خط خون  » درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کرده اند و آب را که مهر مادر توست خون تو شرف راسرخگون کرده است شفق آئینه دار نجابتت و فلق معراجی که تو در آن نماز صبح شهادت ... ادامه مطلب »