خانه ---» شهید مسعود طاهری ---» زندگی نامه تا شهادت

زندگی نامه تا شهادت

زندگینامه شهید مسعود طاهری

به نام خدا مطالعه زندگی شهداء آنانی که جان خویش را در طبق اخلاص در پیشگاه معبود و معشوق قرار دادند و در قله های انسانیت قرار گرفتند حقیقتاً می تواند اثراتی جان بخش و شگرف در روح و روان ما انسانهای بر خاک مانده داشته باشد . طلوع و غروب ظاهری شهید مسعود طاهری این ستاره بر خاک زیسته، ... ادامه مطلب »