خانه ---» شهید مسعود طاهری ---» اشعار يادبود

اشعار يادبود

در رثای شهید مسعود طاهری

به نام خدا در رثای شهید مسعود طاهری که در عملیات کربلای ۴ بی پیرایه تن جان بجانان سپرد و به لامکان پر کشید با امید جلوه‌ی آن شاهد خوبان در پرده‌ی غیب نهان  : شهد شهادت چشید از خم مستان عشق گوی سعادت ربود از خم چوگان عشق جام بقا نوشد از چشمه جوشان عشق هر که در این ... ادامه مطلب »